Õigusakti eelnõu: Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks
Reg. number: LVK-O-0205
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 19.08.2019
Koostaja: Riina Jaani
Ettekandja: Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 19.08.2019 istungi protokoill nr 55
Juhtiv komisjon: Linnavarakomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Linnavarakomisjoni protokoll nr 17:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 13.09.2019 otsus nr 194 "Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks"
Failid: MVnr3305_22091999.pdf ( 315 kb )
Lehe tn 19 asendiplaan.pdf ( 1865 kb )
Lehe tn 21 asendiplaan.pdf ( 1876 kb )
Lehe tn 22 asendiplaan.pdf ( 1858 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0205.pdf ( 10 kb )
EELNÕU