Otsus: Esindajate tagasikutsumine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekult ja volikogust ning uute esindajate nimetamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Esindajate tagasikutsumine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekult ja volikogust ning uute esindajate nimetamine
Reg. number: 149
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.04.2019
Eelnõu: Esindaja tagasikutsumine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekult ja volikogust ning uue esindaja nimetamine
Failid: LVKO2019041700149.asice ( 15 kb )