Õigusakti eelnõu: Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
Reg. number: LVK-O-0190
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 11.06.2019
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa
Esitab: revisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa
Juhtiv komisjon: Eestseisus
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 28.06.2019 otsus nr 175 "Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0190.pdf ( 3 kb )
EELNÕU