Määrus: Tartu 2024 toetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu 2024 toetus
Reg. number: 93
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 23.04.2020
Jõustumise kp: 01.05.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu 2024 toetus
Failid: LVKM2020042300093.bdoc ( 21 kb )