Korraldus: Kulli tn 14, Tartu linn ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa andmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Kulli tn 14, Tartu linn ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa andmine
Reg. number: 1376
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2019
Jõustumise kp: 10.12.2019
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 27.11.2018 korralduse nr 1326 () punkti 1.2
Eelnõu: Kulli tn 14, Tartu linn ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa andmine
Failid: LVK2019121001376.bdoc ( 21 kb )