06.06.2024 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 06.06.2024
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Muudatus linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonisKadri Leetmaa
2.
Loa andmine Fortuuna 1 ja Fortuuna 1a kinnistute otsustuskorras võõrandamiseksabilinnapea Meelis Leidt,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
3.
Loa andmine Tiitsu tn 5 kinnistu võõrandamiseksabilinnapea Meelis Leidt,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
4.
Tartu Linnavolikogu 18. veebruari 2016. a otsuse nr 310 "Loa andmine Tartu linna omandis oleva Raatuse tn 118 kinnistu tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Meelis Leidt,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
5.
Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve, 2. lugemineabilinnapea Meelis Leidt,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
6.
Maamaksumäära kehtestamine 2025. aastaksabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
7.
Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 5 "Maamaksust vabastamise kord" muutmineabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
8.
"Tartu linna arengukava 2025-2035" ja eelarvestrateegia eelnõu heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Elo Kiivet ja abilinnapea Meelis Leidt,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits ja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
9.
Kalevi tn 90 krundi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamineabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
10.
Tartu linna 2023. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2023. a ülesannete täitmise aruanneabilinnapea Meelis Leidt ja abilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik
11.
Informatsioon volikogu revisjonikomisjoni tööst perioodil 01.06.23 kuni 01.06.24revisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik
12.
Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valiminerevisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik
13.
Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valiminelinnavolikogu esimees Kaspar Kokk
14.
Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitaminekeskkonnakomisjoni esimees
15.
Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutminearengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
16.
Vastus Pille Tsopp-Pagana arupärimisele Tartus Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu kehtestamise tühistanud kohtuasja ja kruntide tuleviku kohtaabilinnapea Elo Kiivet
17.
Umbusalduse avaldamine abilinnapeale Elo Kiivetilelinnavolikogu liige Kristiina Tõnnisson
18.
Loa andmine Tartu Aleksander Puškini Koolile ja Tartu Annelinna Gümnaasiumile haridusliku erivajadusega õpilaste klassides osaliselt venekeelse õppega jätkamiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
19.
Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022. a määruse nr 18 "Huvihariduse toetused" muutmineabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
20.
Kultuuri valdkonna toetusedabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Nikolai Põdramägi