23.04.2020 kell 15:00 - Elektrooniline istung

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 23.04.2020
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Elektrooniline istung


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Informatsioon Tartu linna kriisimeeskonna tegevusest eriolukorra tingimustes linnapea Urmas Klaas
2.
Toetuste taotluste vastuvõtmise peatamiseks, lõpetamiseks või tagasi lükkamiseks volituse andminelinnapea Urmas Klaas,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
3.
Loa andmine hankelepingute pikendamisekslinnapea Urmas Klaas,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
4.
Loa andmine sõiduautode liisimise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
5.
Loa andmine korporatsiooniga Fraternitas Liviensis sõlmitud üürilepingu pikendamiseksabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
6.
Loa andmine Capital Atlantic OÜga ja Wesico Infra OÜga sõlmitud äriruumi üürilepingute pikendamiseks ja muutmiseksabilinnapea Asko Tamme ,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
7.
Tartu 2024 toetusabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
8.
Esindajate tagasikutsumine ja Eesti Linnade ja Valdade liidu üldkoosolekult ja volikogust ning uute esindajate nimetaminelinnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
9.
Esindaja tagasikutsumine Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekult ning uue esindaja nimetaminelinnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
10.
Loa andmine Tartu linna kõrvaltänavate ja jalgrattateede talihoolduse, prügiurnide tühjendamise ja hoolduse ning paviljonide ja pinkide hoolduse riigihangete korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
11.
Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määruse nr 52 "Tartu linna jäätmekava 2015-2020" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
12.
Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutminemajanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
13.
Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutminearengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
14.
Tartu linna ja Luunja valla vahelise piiri muutmisega nõustumine ning piiri muutmise taotlemineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
15.
Saekoja t, Raua t, Sõbra t, Kalevi MR hoonestuse eskiisprojekti kehtetuks tunnistamine Kalevi tn 118, Saekoja tn 17, Saekoja tn 15 ja Raua tn 15a kruntide osasabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits