Määrus: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine
Reg. number: 121
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 04.12.2020
Jõustumise kp: 01.01.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 30.06.2016 määrust nr 118 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine
Failid: LVKM2020120400121.asice ( 81 kb )