Õigusakti eelnõu: Linnavolikogu menetluses olevad eelnõud

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Linnavolikogu menetluses olevad eelnõud
Reg. number: LV-IP-0062
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 01.04.2020
Koostaja: Jüri Mölder
Ettekandja: Jüri Mölder
EELNÕU