Õigusakti eelnõu: Informatsioon Tähtvere valla Tartu linnaga liitmisest

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Informatsioon
Teema: Informatsioon Tähtvere valla Tartu linnaga liitmisest
Reg. number: LVK-I-0055
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 12.02.2019
Koostaja: Jüri Mölder
Ettekandja: Jüri Mölder
Esitab: linnavalitsus, 11.02.2019. a
Juhtiv komisjon: Revisjonikomisjon
Seosed: Revisjonikomisjoni protokoll nr 15:
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Informatsioon_2019_LVK-I-0055.pdf ( 117 kb )
EELNÕU