24.01.2019 kell 15:00 - Tartu raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 24.01.2019
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Tartumaa arengustrateegia 2040Garri Raagmaa, kaasettekandjad abilinnapea Reno Laidre ja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
2.
Tartu linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kinnitamineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
3.
Aukodaniku nimetuse ja Tartu Tähe andminelinnapea Urmas Klaas, kaasettekandja volikogu esimees Aadu Must
4.
Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamineõigusteenistuse juhataja Anneli Apuhtin
5.
Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutminerahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
6.
Tartu linnale oluline küsimus "Ligipääsetavus ja liikuvus Tartu linnaruumis erinevate liiklejagruppide silmade läbiSDE fraktsiooni esindajad Heljo Pikhof ja Gea Kangilaski, Tartu Liiklejate Koja liige Ilmar Part ja Karel Leet, kaasettekandjad abilinnapead Reno Laidre ja Raimond Tamm ning majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa