11.06.2020 kell 15:00 - Elektrooniline istung

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 11.06.2020
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Elektrooniline istung


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Pikk tn 58, Pärna tn 1, Pikk tn 60, 64 ja Uus tn 37 kruntide detailplaneeringu kehtestamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni liige Verni Loodmaa
2.
Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu kehtestamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni liige Verni Loodmaa
3.
Kinnisasja Sauna tn 5 Tartu linnale omandamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Ott Maidre
4.
Loa andmine Tartu Lasteaia Ristikhein rekonstrueerimise projektis osalemiseksabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
5.
Loa andmine Tartu Lasteaia Meelespea rekonstrueerimise projektis osalemiseksabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
6.
Tartu linna 2019. a majandusaasta aruanneabilinnapead Gea Kangilaski ja Reno Laidre,
kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
7.
Informatsioon linnavolikogu revisjonikomisjoni tööstrevisjonikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi.
8.
Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kordabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
9.
Tartu linna 2020. a I lisaeelarve, 1. lugemineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
10.
Tartu Linnavolikogu 14. aprilli 2019. a määruse nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused" muutmineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
11.
Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
12.
Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
13.
Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Ott Maidre
14.
Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutminekultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
15.
Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valiminerevisjonikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
16.
Linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni moodustamine ning komisjoni esimehe ja aseesimehe valiminelinnavolikogu aseesimees Ene Ergma
17.
Linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni koosseisu kinnitamineajutise põhimääruskomisjoni esimees
18.
Vastus arupärimisele Tartu tänavate remondi kohtaabilinnapea Raimond Tamm