12.10.2023 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 12.10.2023
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Muudatus linnavolikogu Erakond Eesti 200 fraktsioonisEesti 200 fraktsiooni esimees Anneli Kannus
2.
Tulbi tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
3.
Tartu linna arengukava 2018-2027 ja eelarvestrateegia 2024-2027 uue redaktsiooni kinnitamineabilinnapea Elo Kiivet, abilinnapea Meelis Leidt,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
4.
Loa andmine liikluskorraldusvahendite paigaldustööde riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe
5.
Loa andmine Vabriku tänava rekonstrueerimise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe
6.
Osalemine Sihtasutuses Tartu Kunstimuuseumabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Nikolai Põdramägi
7.
Tartu linna Ihaste linnaosas tänavatele nimede määramine, 1. lugemineabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Nikolai Põdramägi
8.
Linnavolikogu istungid 2024. aastallinnavolikogu aseesimees Reno Laidre
9.
Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutminearengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
10.
Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutminehariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
11.
Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutminekeskkonnakomisjoni esimees Mart Hiob
12.
Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutminekultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
13.
Arupärimine Raekoja platsi purskkaevu rekonstrueerimisestabilinnapea Meelis Leidt
14.
Arupärimine Tartu 2024 programmi kohtalinnapea Urmas Klaas
15.
Arupärimine Tartu kunstimuuseumi hoone kohtalinnapea Urmas Klaas
16.
Arupärimine urnimatuste kohtaabilinnapea Raimond Tamm
17.
Arupärimine Riia tänavale rattateede rajamisestabilinnapea Raimond Tamm