Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine" esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine" esitamine
Reg. number: LV-IP-0070
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 17.04.2019
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Marleen Viidul
EELNÕU