Õigusakti eelnõu: Ettepanek SA Tartu Kultuurkapital nõukogu liikmete nimetamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Ettepanek SA Tartu Kultuurkapital nõukogu liikmete nimetamiseks
Reg. number: LVK-IP-0013
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 04.04.2019
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: linnavolikogu esimees Aadu Must
Esitab: linnavolikogu esimees Aadu Must
Juhtiv komisjon: Eestseisus
Seosed: Eestseisuse protokoll nr 24:
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Istungi_protokolli_kantav_otsus_2019_LVK-IP-0013.pdf ( 72 kb )
EELNÕU

Õiend
Tartu Linnavolikogu istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Ettepanek SA Tartu Kultuurkapital nõukogu liikmete nimetamiseks " juurde