Otsus: Tartu linna asustusüksuses kohanimede määramine ja tänava ruumikuju muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna asustusüksuses kohanimede määramine ja tänava ruumikuju muutmine
Reg. number: 195
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 12.09.2019
Jõustumise kp: 13.09.2019
Eelnõu: Tartu linna asustusüksuses kohanimede määramine ja tänava ruumikuju muutmine
Failid: Asendiplaan_1.pdf ( 1949 kb )
Asendiplaan_2.pdf ( 2010 kb )
Asendiplaan_3.pdf ( 1537 kb )
LVKO2019091200195.bdoc ( 5510 kb )