Õigusakti eelnõu: Informatsioon jäätmete liigiti kogumisest Tartus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Informatsioon
Teema: Informatsioon jäätmete liigiti kogumisest Tartus
Reg. number: LVK-I-0132
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 11.01.2021
Koostaja: Juhan Voolaid
Ettekandja: Raimond Tamm
Esitab: linnavalitsus, 11.01.2021 istungi protokoll nr 3
Juhtiv komisjon: Majanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Majanduskomisjoni protokoll nr 46:
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Informatsioon_2021_LVK-I-0132.pdf ( 80 kb )
EELNÕU