Elektrooniline istung, 29.03.2021 kell 08:45 - 09:00

Istungi pidaja: Tartu Linnavalitsus
Istungi kuupäev: 29.03.2021
Protokolli nr: 27
Toimumise koht: Elektrooniline istung
Istungi kellaaeg: 08:45 - 09:00
Istungi juhataja: Urmas Klaas
Protokollija: Jüri Mölder
Istungist võtsid osa: linnapea Urmas Klaas, abilinnapead Gea Kangilaski, Reno Laidre, Mihkel Lees, Raimond Tamm, Asko Tamme ja linnasekretär Jüri Mölder (kõik elektrooniliste vahendite kaudu)
Kutsutud: linnakantselei õigusteenistuse juhataja Anneli Apuhtin, sisekontrolli osakonna siseaudiitor Raivo Bachmann
Seisund: Allkirjastatud
Failid: LV_Istungi_protokoll_2021_00027.asice ( 73 kb )