15.02.2018 kell 15:00 - Tartu raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 15.02.2018
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Informatsioon riigipalgaliste töökohtade dünaamikast Tartusrahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Raigo Uukkivi
2.
Aukodaniku nimetuse ja Tartu Tähe andminelinnapea Urmas Klaas, kaasettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must
3.
Linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni koosseisu muutmineajutise põhimääruskomisjoni esimees Aadu Must
4.
Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutminemajanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
5.
Kesk kaar 37, 37a, 37b krundi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kesk kaar 37b krundi osasabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
6.
Kivi 67a krundi ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
7.
Loa andmine endise Tähtvere valla alal elektrivõrgu käidu-, haldus- ja remonditeenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
8.
Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a määruse nr 119 "Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus" muutmineabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
9.
Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 6 "Tartu linna 2018. aasta eelarve" muutmineabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
10.
Matusetoetusabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
11.
Tartu Noorsootöö Keskuse asutamineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Mihkel Lees
12.
Ilmatsalu Lasteaia Lepatriinu põhimäärusabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Mihkel Lees
13.
Infotund linnavolikogu liikme Peeter Laursoni küsimustele vastamisekslinnapea Urmas Klaas