Määrus: Tartu Linnavolikogu 24. mai 2018. a määruse nr 25 "Õpetaja elutöö auhind" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 24. mai 2018. a määruse nr 25 "Õpetaja elutöö auhind" muutmine
Reg. number: 61
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.04.2019
Jõustumise kp: 28.04.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 24.05.2018 määrust nr 25 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 24. mai 2018. a määruse nr 25 "Õpetaja elutöö auhind" muutmine
Failid: LVKM2019041700061.asice ( 16 kb )