Määrus: Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse korra muutmine ning sellega seonduva määruse kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse korra muutmine ning sellega seonduva määruse kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 12
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.02.2022
Jõustumise kp: 01.03.2022
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 10.06.2010 määrust nr 13 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 08.07.2010 määruse nr 14 ()

Eelnõu: Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse korra muutmine ning sellega seonduva määruse kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKM2022021700012.asice ( 74 kb )