Määrus: Eduka sportlase, võistkonna ja treeneri preemia

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Eduka sportlase, võistkonna ja treeneri preemia
Reg. number: 54
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.02.2019
Jõustumise kp: 01.03.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 07.11.2019 määrus nr 81 () muudab
Eelnõu: Eduka sportlase, võistkonna ja treeneri preemia
Failid: LVKM2019022100054.bdoc ( 89 kb )