Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" eelnõu esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" eelnõu esitamine
Reg. number: LV-IP-0031
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 22.02.2021
Koostaja: Jaanus Tamm
Ettekandja: Raimond Tamm
Failid: Lisa TLVK2021020900159.pdf ( 755 kb )
Lisa 3_Regionaalne ühistransport_tegevuskava aruanne_Tartu_2021.pdf ( 8546 kb )
ATTW7Z6S.pdf ( 13964 kb )
Tartu_Energia_2030 lõplik.pdf ( 2093 kb )
EELNÕU