Õigusakti eelnõu: Loa andmine omanikujärelevalve teenuse riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine omanikujärelevalve teenuse riigihanke korraldamiseks
Reg. number: LVK-O-0243
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 04.02.2020
Koostaja: Riina Lill
Ettekandja: Raimond Tamm
Esitab: linnavalitsus, 04.02.2020 istungi protokoll nr 8
Juhtiv komisjon: Majanduskomisjon
Komisjonid: Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Majanduskomisjoni protokoll nr 34:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 27:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 20.02.2020 otsus nr 233 "Loa andmine omanikujärelevalve teenuse riigihanke korraldamiseks"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0243.pdf ( 3 kb )
EELNÕU