Otsus: Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine
Reg. number: 190
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.05.2024
Jõustumise kp: 17.05.2024
Eelnõu: Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine
Failid: LVKO2024051600190.asice ( 66 kb )