Määrus: Nõustamisteenuse osutamise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Nõustamisteenuse osutamise kord
Reg. number: 58
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.04.2019
Jõustumise kp: 26.04.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Nõustamisteenuse osutamise kord
Failid: LVKM2019041700058.asice ( 20 kb )