Määrus: Toetuste taotluste vastuvõtmise peatamiseks, lõpetamiseks või tagasi lükkamiseks volituse andmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Toetuste taotluste vastuvõtmise peatamiseks, lõpetamiseks või tagasi lükkamiseks volituse andmine
Reg. number: 92
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 23.04.2020
Jõustumise kp: 01.05.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Toetuste taotluste vastuvõtmise peatamiseks, lõpetamiseks või tagasi lükkamiseks volituse andmine
Failid: LVKM2020042300092.bdoc ( 14 kb )