Määrus: Projektlaagrite korraldamiseks toetuste andmise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Projektlaagrite korraldamiseks toetuste andmise kord
Reg. number: 15
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 08.07.2010
Jõustumise kp: 17.07.2010
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 30.06.2011 määrus nr 40 () muudab

Tartu Linnavolikogu 26.06.2014 määrus nr 33 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Projektlaagrite korraldamiseks toetuste andmise kord
Failid: lvk7m_0015.pdf ( 3420 kb )