Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 "Parkimistasu" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 "Parkimistasu" muutmine
Reg. number: LVK-M-0112
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 09.06.2020
Koostaja: Helle Uusorg
Ettekandja: Raimond Tamm
Esitab: linnavalitsus, 09.06.2020 istungi protokoll nr 52
Juhtiv komisjon: Rahanduskomisjon
Komisjonid: Majanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Majanduskomisjoni protokoll nr 39:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 32:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 26.06.2020 määrus nr 100 "Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 "Parkimistasu" muutmine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2020_LVK-M-0112.pdf ( 7 kb )
EELNÕU