Määrus: Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Isikliku abistaja teenuse osutamise kord
Reg. number: 40
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 08.12.2022
Jõustumise kp: 01.01.2023
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 16.10.2014 määruse nr 48 ()
Eelnõu: Isikliku abistaja teenuse osutamise kord
Failid: LVKM2022120800040.asice ( 67 kb )