Otsus: Loa andmine omanikujärelevalve teenuse riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine omanikujärelevalve teenuse riigihanke korraldamiseks
Reg. number: 233
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.02.2020
Jõustumise kp: 21.02.2020
Eelnõu: Loa andmine omanikujärelevalve teenuse riigihanke korraldamiseks
Failid: LVKO2020022000233.bdoc ( 12 kb )