Otsus: Tartu I Muusikakooli ja Tartu II Muusikakooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu I Muusikakooli ja Tartu II Muusikakooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 129
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.12.2018
Jõustumise kp: 01.01.2019
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 08.10.2009 otsuse nr 583 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 08.10.2009 otsuse nr 584 ()

Eelnõu: Tartu I Muusikakooli ja Tartu II Muusikakooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKO2018122000129.bdoc ( 79 kb )