Korraldus: Tartu linna omandis oleva Pepleri tn 27 kinnisasja koormamine servituutidega

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu linna omandis oleva Pepleri tn 27 kinnisasja koormamine servituutidega
Reg. number: 1385
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2019
Jõustumise kp: 10.12.2019
Eelnõu: Tartu linna omandis oleva Pepleri tn 27 kinnisasja koormamine servituutidega
Failid: LVK2019121001385.bdoc ( 111 kb )