Otsus: Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: 76
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 28.06.2018
Jõustumise kp: 29.06.2018
Eelnõu: Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Failid: Hipodroomi 4 DP_J1_Situatsiooniskeem.pdf ( 2973 kb )
Hipodroomi 4 DP_J2_Olemasolev olukord.pdf ( 3126 kb )
Hipodroomi 4 DP_J3_Seosed.pdf ( 116 kb )
Hipodroomi 4 DP_J4_Planeeringu_põhijoonis.pdf ( 1428 kb )
Hipodroomi 4 DP_J5_Maakasutus_ja_kitsendused.pdf ( 1151 kb )
Hipodroomi 4 DP_J6_Tehnovõrkude_joonis.pdf ( 2669 kb )
Hipodroomi 4 DP_J7_Illustratsioon.pdf ( 2218 kb )
Hipodroomi_4_DP_seletuskiri.pdf ( 978 kb )
LVKO2018062800076.bdoc ( 14429 kb )