Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2020. aasta eelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2020. aasta eelarve
Reg. number: LVK-M-0089
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 20.11.2019
Koostaja: Külli Lust
Ettekandja: Monica Rand
Esitab: linnavalitsus, 18.11.2019 istungi protokoll nr 77
Juhtiv komisjon: Rahanduskomisjon
Komisjonid: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Kultuurikomisjon
Linnavarakomisjon
Majanduskomisjon
Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 26:
Hariduskomisjoni protokoll nr 24:
Majanduskomisjoni protokoll nr 32:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 25:
Linnavarakomisjoni protokoll nr 19:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 23:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 24:
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 89 (punkt 24):
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 20.12.2019 määrus nr 83 "Tartu linna 2020. aasta eelarve"
Failid: Lisa 1.pdf ( 178 kb )
Lisa 2.pdf ( 186 kb )
Lisa 3.pdf ( 215 kb )
Lisa 4.pdf ( 20 kb )
Lisa 5.pdf ( 195 kb )
Lisa 6.pdf ( 180 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2019_LVK-M-0089.pdf ( 35 kb )
Tartu Linna 2020. a eelarve seletuskiri.pdf ( 4393 kb )
Õiend_eelarve_muudatused.pdf ( 203 kb )
Eelarve_ettepanekud.pdf ( 195 kb )
EELNÕU
2018
täitmine
2019
eelarve
2020
eelarve
muutus eurodes
muutuse
%
PÕHITEGEVUS
Tulud
156 298 498
163 139 136
170 703 495
7 564 359
4,6
Kulud
138 654 679
155 948 500
160 483 668
4 535 168
2,9
Põhitegevuse tulem
17 643 819
7 190 636
10 219 827
3 029 191
42
INVESTEERIMISTEGEVUS
Tulud
9 246 931
15 140 421
11 455 600
-3 684 821
-24,3
Kulud
28 948 006
45 591 359
39 762 945
-5 828 414
-12,8
Eelarve tulem
-2 057 256
-23 260 302
-18 087 518
5 172 784
-22,2
FINANTSEERIMISTEGEVUS
4 975 927
11 188 594
11 087 518
-101 076
-0,9
Kohustuste võtmine (+)
14 370 000
17 696 895
18 900 000
1 203 105
6,8
Kohustuste tasumine (-)
9 394 073
6 508 301
7 812 482
1 304 181
20,0
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
2 918 429
-12 071 708
-7 000 000
5 071 708
-42,0
EELARVE KOGUMAHT
176 997 000
208 048 160
208 059 095
10 935
0,0