Määrus: Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord" muutmine
Reg. number: 41
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 30.06.2011
Jõustumise kp: 06.07.2011
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 10.06.2010 määrust nr 11 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord" muutmine
Failid: lvk7m_0041.pdf ( 9678 kb )Lisa
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a
määruse nr 41 juurde