Õigusakti eelnõu: Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad
Reg. number: LVK-M-0096
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 30.01.2020
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Asko Tamme
Esitab: linnavalitsus, 20.12.2019 istungi protokoll nr 92
Juhtiv komisjon: Kultuurikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 27:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 20.02.2020 määrus nr 88 "Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2020_LVK-M-0096.pdf ( 18 kb )
EELNÕU