Määrus: Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimäärus
Reg. number: 48
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.12.2018
Jõustumise kp: 01.01.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimäärus
Failid: LVKM2018122000048.bdoc ( 89 kb )