Korraldus: Kasutuslubade andmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Kasutuslubade andmine
Reg. number: 1378
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2019
Jõustumise kp: 10.12.2019
Eelnõu: Kasutuslubade andmine
Failid: LVK2019121001378.bdoc ( 20 kb )