Otsus: Staadioni 46, Staadioni 48, 50, 52, 54 krundi detailplaneeringu menetluse lõpetamine ning Tartu Linnavolikogu 23. novembri 2006. a. otsuse nr 149 "Staadioni 46, Staadioni 48, 50, 52, 54 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Staadioni 46, Staadioni 48, 50, 52, 54 krundi detailplaneeringu menetluse lõpetamine ning Tartu Linnavolikogu 23. novembri 2006. a. otsuse nr 149 "Staadioni 46, Staadioni 48, 50, 52, 54 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 265
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.06.2020
Jõustumise kp: 01.07.2020
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 23.11.2006 otsuse nr 149 ()
Eelnõu: Staadioni 46, Staadioni 48, 50, 52, 54 krundi detailplaneeringu menetluse lõpetamine ning Tartu Linnavolikogu 23. novembri 2006. a. otsuse nr 149 "Staadioni 46, Staadioni 48, 50, 52, 54 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKO2020062500265.bdoc ( 16 kb )