20.12.2018 kell 15:00 - Tartu raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 20.12.2018
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Rahvastikuregistri seaduses ja perekonnaseisutoimingute seaduses sätestatud ülesannete delegeeriminelinnasekretär Jüri Mölder
2.
Linnavolikogu esimehe ja linnapea teenistuslähetusega seotud kulude hüvitamise kordlinnasekretär Jüri Mölder
3.
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete
munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
linnavolikogu liige Jüri-Ott Salm, kaasettekandjad abilinnapea Madis Lepajõe ja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
4.
Loa andmine projektis "Nõlvaku Kodu ehitamine Tartus" osalemiseksabilinnapea Mihkel Lees, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
5.
Tartu linna 2019. aasta eelarve, 2.lugemineabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
6.
llmatsalu Raamatukogu tegevuse lõpetamineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
7.
Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimäärusabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
8.
Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2010. a otsuse nr 157 "Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
9.
Tartu I Muusikakooli ja Tartu II Muusikakooli põhimääruse kehtetuks tunnistamineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
10.
Ilmatsalu Muusikakooli ja Tartu Lastekunstikooli põhimääruse kehtetuks tunnistamineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
11.
Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses ja ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine sundvalduste seadmiseksabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
12.
Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023abilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni liige Tiia Teppan
13.
"Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava bensopüreeni osas" projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni liige Tiia Teppan
14.
Informatsioon volikogu revisjonikomisjoni tööst 2018. aastalrevisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa