Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve
Reg. number: LVK-M-0085
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 29.08.2019
Koostaja: Tiina Ligi
Ettekandja: Monica Rand
Esitab: linnavalitsus, 29.08.2019 istungi protokoll nr 57
Juhtiv komisjon: Rahanduskomisjon
Komisjonid: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Hariduskomisjon
Kultuurikomisjon
Linnavarakomisjon
Majanduskomisjon
Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 23:
Hariduskomisjoni protokoll nr 22:
Majanduskomisjoni protokoll nr 28:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 20:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 22:
Linnavarakomisjoni protokoll nr 17:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 21:
Linnavalitsuse protokoll nr 61 (punkt 49):
Rahanduskomisjoni protokoll nr 22:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 11.10.2019 määrus nr 78 "Tartu linna 2019. aasta II lisaeelarve"
Failid: II lisaea Lisa 1.pdf ( 213 kb )
II lisaea Lisa 2.pdf ( 262 kb )
II lisaea Lisa 3.pdf ( 284 kb )
II lisaea Lisa 4.pdf ( 345 kb )
parandused 2019 II lisale.pdf ( 7 kb )
EELNÕU
objekti nimetus
kinnitatud eelarve
muutmine
täpsustatud eelarve
Toetus SA-le Tartu Maarja Kirik
100 000
100 000
200 000
Kvissentali veemotokeskus
40 000
10 000
50 000
Asutuse Tartu Sport tehnika rendimakseteks
47 600
-12 400
35 200
objekti nimetus
kinnitatud eelarve
muutmine
täpsustatud eelarve
Lasteaedade rühmade remondid
246 315
55 000
301 315
objekti nimetus
kinnitatud eelarve
muutmine
täpsustatud eelarve
Variku kool ( Aianduse 4)
5 330 000
-500 000
4 830 000
Kivilinna kool (Kaunase pst 71)
320 000
15 000
335 000
M. Härma gümnaasiumi (Tõnissoni 3)
145 000
15 000
160 000

Kesklinna kooli liikuma kutsuv õueala (kaasav eelarve) – eelarve suurendus välisvalgustuse ehituseks ja katendite uuendamiseks. --------------------------------------------------------

parandused 2019 II lisale.pdfparandused 2019 II lisale.pdf