Määrus: Rahvusvähemuse ühingu toetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Rahvusvähemuse ühingu toetus
Reg. number: 108
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.09.2020
Jõustumise kp: 19.09.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Rahvusvähemuse ühingu toetus
Failid: LVKM2020091000108.bdoc ( 21 kb )