Määrus: Tartu Linnavolikogu 11. mai 2017. a määruse nr 135 "Konverentsi toetus" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 11. mai 2017. a määruse nr 135 "Konverentsi toetus" muutmine
Reg. number: 107
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.09.2020
Jõustumise kp: 21.09.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 11.05.2017 määrust nr 135 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 11. mai 2017. a määruse nr 135 "Konverentsi toetus" muutmine
Failid: LVKM2020091000107.bdoc ( 20 kb )