Õigusakti eelnõu: Informatsioon reservfondi raha kasutamisest 2022. aastal

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Informatsioon
Teema: Informatsioon reservfondi raha kasutamisest 2022. aastal
Reg. number: LVK-I-0053
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 25.04.2023
Koostaja: Ülle Karp
Ettekandja: Priit Humal
Esitab: linnavalitsus, 25.04.2023 istungi protokoll nr 33
Juhtiv komisjon: Revisjonikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Revisjonikomisjoni protokoll nr 18:
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Informatsioon_2023_LVK-I-0053.pdf ( 92 kb )
EELNÕU
eurot
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tartu Pühade Aleksandrite Kogudusele toetust avariiohtliku katuse restaureerimistööde esimese etapi läbiviimiseks
45 000
Anne Sauna kaugküttega liitumiseks
36 612
Tartu Rakendusliku Kolledži hoone Kopli 1B katusekatte remonttöödeks
31 584
Tartu Linnatranspordile kolme kasutatud bussi ostmiseks annetuse eesmärgil Ukrainasse Lvivi linna
29 100
Tartu Kunstnike Liidule toetust Tartu Kunstimaja projekteerimistööde osaliseks finantseerimiseks
28 805
MTÜ-le Tartu Luterlik Peetri Kool toetust hoone Pikk tn 10 rekonstrueerimistöödeks
25 000
Spordiklubile VELO toetust pumptracki projekteerimiseks ja ehituseks
17 500
Lutsu 3 terrassi ja Lutsu 5 varuväljapääsu remondiks
13 650
mittetulundusühingule Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus toetust ventilatsioonisüsteemi ja värviruumi ehitamiseks Puiestee 13b ruumidesse
11 773
Tartu Eluringikeskus OÜ-le elektrigeneraatori soetamiseks
10 000
eurot
gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga ning kutsekeskhariduse õpingud kiitusega lõpetanud õpilaste tunnustamiseks koolilõpetaja stipendiumiga
28 250
MTÜ-le Oskar Alliku Kodu ööpäevaringse pikaajalise toetava miljööteraapilise ravikodu teenuse osutamiseks
25 000
Spordiklubile DUO võistkondade premeerimiseks ja võistlustega kaasnevateks kuludeks
21 000
Tartu Ülikoolile Tartu tähetorni tegevuskuludeks, TÜ raamatukogu esisele platsile kaasaegset sidet võimaldava WIFI paigaldamiseks ja Lotmani monumendiga seotud kulude kompenseerimiseks
20 470
Eesti Linnade ja Valdade Liidule Ukraina Žõtomõri oblasti toetamiseks
15 000
Spordiklubi "Välk 494" jäähoki võistkonna premeerimiseks ja võistlusega kaasnevateks kuludeks
15 000
Tartu Korteriühistute Liidule täiendavat toetust projektile "Sügislehed 2022"
13 648
Lvivi kirjandusauhinna välja andmise toetamiseks
10 200
Eesti Korvpalliliidule toetust rahvusvahelise spordi- ja korvpallikonverentsi ning treenerite koolituse korraldamiseks
10 000
Tartu Majaomanike Ühingule toetust libeduse tõrjeks Tartu eramupiirkondade kõnniteedel
10 000
eurot
linnavalitsuse töötajate koondamise, töösuhte lõppemise ja pensionile siirdumisega
217 606
Tartu Kalmistutele tööjõukuludeks seoses töötaja töölt lahkumisega
8 028
Tartu Spordile kunstlume tootmisega ja suusaradade tegemisega seotud tööjõukuludeks Tähtvere puhkepargis
7 900
eurot
Raadi monumendi eemaldamise kuludeks
92 618
koroonaviiruse tõkestamisega seotud kuludeks
40 000
Laulupeo pst 25 COVID 19 testimistelgi I poolaasta valvekuludeks
31 000
notari- ja õigusabikuludeks
16 254
koolituskuludeks
15 950
projekti "VOLIS2 äri- ja eelanalüüs" omafinantseeringuks
10 497
ühistegevuse kuludeks
10 000
Karlova Kooli kõnniteede korrastamiseks
9 900
Raadi pargist väljakaevatud säilmete ümbermatmiseks Rahumäe kalmistule
8 161
Anne Saunale tasuta saunapäevade korraldamiseks vähekindlustatud inimestele
7 500
Tartu Oskar Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule raamatukogu suunaviitade ja siltide paigaldamiseks
7 488
eurot
Laulupeo pst 25 COV 19 testimistelgi I poolaasta valvekuludest
13 075
Karlova Kooli kõnniteede korrastamisest
9 900
koroonaviiruse tõkestamisega seotud kuludest
6 352
tööjõukuludest seoses töötaja pensionile siirdumisega
5 136
Raadi monumendi eemaldamise kuludest
3 216
Liiva 32 hooldekodu kinnistul asuva avariilise kanalisatsioonikaevu parandustöödest
1 867
Tartu Spordile kunstlume tootmise ja suusaradade tegemise kuludest Tähtvere puhkepargis
1 853
lähetuskulusid kolme kasutatud bussi viimisest Ukrainasse Lvivi linna
860
Anne Sauna kaugküttega liitumisest
578
koolituskuludest
492
elektroonilise teede ja tänavate sulgemise vormi arenduskuludest
384