Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogule otsuse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine" eelnõu esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogule otsuse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine" eelnõu esitamine
Reg. number: LV-IP-0131
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 15.05.2020
Koostaja: Kairit Peekman
Ettekandja: Riho Raave
EELNÕU