Otsus: Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade vahetamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade vahetamiseks
Reg. number: 158
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.05.2019
Jõustumise kp: 17.05.2019
Eelnõu: Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade vahetamiseks
Failid: LVKO2019051600158.bdoc ( 18 kb )