Õigusakti eelnõu: Võlanõustamisteenuse osutamise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Võlanõustamisteenuse osutamise kord
Reg. number: LVK-M-0066
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 19.03.2019
Koostaja: Inge Kool
Ettekandja: Mihkel Lees
Esitab: linnavalitsus, 19.03.2019 istungi protokoll nr 20
Juhtiv komisjon: Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 17:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 18.04.2019 määrus nr 57 "Võlanõustamisteenuse osutamise kord"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2019_LVK-M-0066.pdf ( 76 kb )
EELNÕU