Määrus: Linnavolikogu esimehe ja linnapea teenistuslähetusega seotud kulude hüvitamise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Linnavolikogu esimehe ja linnapea teenistuslähetusega seotud kulude hüvitamise kord
Reg. number: 46
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.12.2018
Jõustumise kp: 25.12.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Linnavolikogu esimehe ja linnapea teenistuslähetusega seotud kulude hüvitamise kord
Failid: LVKM2018122000046.bdoc ( 81 kb )