Õigusakti eelnõu: Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
Reg. number: LVK-O-0235
Seisund: Kooskõlastatud
Koostamise kp: 04.06.2024
Koostaja: Aune Rumm
Ettekandja: Heljo Pikhof
Esitab: Heljo Pikhof
Juhtiv komisjon: Eestseisus
EELNÕU